The Janaa-Brown Citizenship Index Project

ಜನಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

“ನಗರ”ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 2011ರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 32% ನಗರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 8-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಭಾರತವು ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭೂದೃಶ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ:

  • ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೇ?
  • ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ನಡೆಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪೌರತ್ವವು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ? ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಹಂಚಿಕೆಯ (ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಾರಿಗೆ) ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಯೋಜನೆ

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜನಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ರೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಶುತೋಷ್ ವರ್ಷ್ನಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಲ್ಲರ್ ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ (ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು) ರವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜನ-ಬ್ರೌನ್ ಪೌರತ್ವ ಸೂಚ್ಯಂಕ (JB-CI) ಅಧ್ಯಯನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆಯೇ, ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೇವಾ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, COVID-19 ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ನೋಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ನಗರಗಳು

ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯಗಳಿಂದ ನಗರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಡಳಿತದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರಗಳ ಭಾಗ JB-CI

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗರಗಳು (UA) ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಗುರಿ) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ರಲ್ಲಿ (UA)* ರಾಜ್ಯ
1 ಬೆಂಗಳೂರು 3000 87,49,944 ಕರ್ನಾಟಕ
2 ಮುಂಬೈ 3000 1,83,94,912 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
3 ಚೆನ್ನೈ 3000 86,53,521 ತಮಿಳುನಾಡು
4 ಅಹಮದಾಬಾದ್ 3000 63,57,693 ಗುಜರಾತ್
5 ಹೈದರಾಬಾದ್ 3000 76,77,018 ತೆಲಂಗಾಣ/ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
6 ದೆಹಲಿ 3000 1,63,49,831 ದೆಹಲಿ
7 ಕೋಲ್ಕತಾ 3000 1,40,57,991 ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
8 ಕೊಚ್ಚಿ 2000 21,19,724 ಕೇರಳ
9 ವಡೋದರಾ 2000 18,22,221 ಗುಜರಾತ್
10 ಮೈಸೂರು 2000 9,90,900 ಕರ್ನಾಟಕ
11 ಲಕ್ನೋ 2000 29,02,920 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
12 ಭೋಪಾಲ್ 2000 18,86,100 ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
13 ಭುವನೇಶ್ವರ 2000 8,50,000 ಒಡಿಶಾ
14 ಭಾವನಗರ 1000 6,05,882 ಗುಜರಾತ್
15 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1000 3,22,650 ಕರ್ನಾಟಕ
16 ಅಜ್ಮರ್ 1000 5,51,101 ರಾಜಸ್ಥಾನ
17 ಜಲಂದರ್ 1000 8,74,412 ಪಂಜಾಬ್

ನಗರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ (UA) ನಗರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಜನಗಣತಿ 2011, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ).

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ – ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ – ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ

ಸಂಶೋಧನೆಗಳು

“ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು” ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು, ತರುಣ್ ಅರೋರಾ, ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: tarun.arora@janaagraha.org